Roel Griffioen

is a researcher and journalist,

and a FWO PhD candidate at Ghent University.

griffioen_roel[at]hotmail.comFor the 2016 publication series on precarity, see:
https://decorrespondent.nl/roelgriffioen


>>New book >>
Roel Griffioen (ed.), De Frontlinie. Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creative Stad, 2017. Order here: http://frontlinie.orgOther publications (selection)

'Zorgen om de toekomst van de publieke ruimte', MetropolisM 2 (2016), pp. 112-114.

With Jesse van Winden, 'Between Factory and Consultancy. The Excellent Posthistorical University', Open!, August 5, 2015

With Abel Heijkamp, 'Alles flex: hoe flexibele huurcontracten tot permanente onzekerheid kunnen leiden', De Correspondent, July 20, 2015.

With Abel Heijkamp, 'Te koop: de sociale huurwoningen van Nederland (prijs: meer ongelijkheid)', De Correspondent, June 22, 2015.

'Broedplaatsen vullen niet het vacuüm van gemeentelijke verantwoordelijkheid', in: Rooilijn. Tijdschrift voor wetenschap en beleid in ruimtelijke ordening 47 (2014) 6, p. 394.

'Hoe de broedplaats een surrogaat voor echte stedelijke ontwikkeling werd', in: De Correspondent, September 10, 2014.

With Maarten Liefooghe, Maarten Van Den Driessche, and Birgit Cleppe, Componenten - modellen - scenario's: contouren voor een museum voor hedendaagse kunst, Ghent: Ghent University, Department of Architecture and urban planning, 2014.

With Jesse van Winden, 'Decademia', in: Jelle van Baardewijk and Ad Verbrugge (ed.), Waartoe is de universiteit op aarde?, Amsterdam: Boom, 2014.

With Jesse van Winden, 'Nonderwijs', in: NRC Handelsblad, May 31, 2014, O&D4.

With Stefaan Vervoort, 'Double Crisis: Architecture and the Good Cause', Open! (2014).

‘De creatieve klasse als vreemdelingenlegioen’, rekto:verso (2014) 60, februari - maart.

‘Het laatste restje publieke ruimte. De tragiek van stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw-West’, Groniek (2013) 196, pp. 311-322.

'The Many Lives of Art Things', Kunstlicht 34 (2013) 3, pp. 18-27.

'Een nieuwe Vlaamse school? Het Architectuurboek Vlaanderen Nº10 en de fotografie van de gemeenplaats', deBuren (2013).

With Jelle van Baardewijk, 'Alles wat vast is, vervluchtigt', Kunstlicht 34 (2013) 1/2, pp. 46-55.

'On the margins of the Soviet Union; Elian Somers’s Border Theories / In de kantlijn van de Sovjet-Unie; Elian Somers’ Border Theories', SMBA Newsletter N* 131.

'Rem Koolhaas: De dood en de wederopstanding van de starchitect', AWM 50 (2013), pp. 74-79.

'Desecrating Roark’s Office; A Rereading of Ayn Rand’s The Fountainhead (1943) as a Parable of the Author Cult in Architecture', Kunstlicht 33 (2012) 2/3, pp. 66-73.

'Bulletproof Glass. A Short History of Transparency, Public Space and Surveillance in Amsterdam Nieuw-West', Reconstruction 12:3.

With Taf Hassam and Kaja Wie van der Pas, Street by Street, Block by Block, Amsterdam: Goleb, 2012.

'De Export Paradox. Interview Wouter Vanstiphout', AWM (2012) 48, pp. 64-69.

With Lisa Goudsmit, 'Şehir Sorun Değil, Çözümdür' (The City is not the Problem, but the Solution), XOXO The Mag, The Holland – Turkey Annex, pp. 6-11.

With Lisa Goudsmit, ‘Hoe maken we de stad? IABR 5 Making City’, AWM (2012) 47, pp. 68-73.

With Minke Walda, 'Editorial: Shaping the Archive / Vormen van het archief', Kunstlicht 32 (2011) 4, pp. 2-3.

'Fuck the System', Kunstlicht 32 (2011) 4, pp. 6-10.

'From Glass to One-Way Glass. Shifting Meanings of Transparency, Openness and Privacy in Architecture', Open (2011) 22, pp. 130-143 (English edition).

'Van glas naar spiegelglas. Verschuivende betekenissen van transparantie, openbaarheid en privacy in de architectuur', Open (2011) 22, pp. 130-143 (Dutch edition).

'Imaging Purity. The rhetoric of the photographic image in Le Corbusier's Vers une Architecture', Kunstlicht 32 (2011) 3, pp. 12-23.

'Learning from the Zuidas. Via Las Vegas and New York', in Life After Planning, Amsterdam, Virtueel Museum Zuidas 2011, pp. 52-59.

‘Het glazen huis. Privacy en openbaarheid in de vroegnaoorlogse stad’, Kunstlicht 32 (2011) 1/2, pp. 64-75.

With Sjoerd Griffioen, 'De nutteloze noodzaak van kunst. Laveren tussen maatschappelijke engagement en de autonomie van het l’art pour l’art', VolZin 18 March 2011, pp. 28-31.

With Sjoerd Griffioen, 'Typisch Nederlands? Over het vechthuwelijk van beeldende kunst en nationale identiteit', VolZin 4 March 2011, pp. 14-17.


X.